We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

O Cami​ñ​o das Mans Valeiras

by SANGRE DE MUERDAGO

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €8 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 16 SANGRE DE MUERDAGO releases available on Bandcamp and save 35%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of O Vento que Lambe as miñas Feridas, Cantiga da Rainha das Aguas (Live Session), Cantiga de Folhas e Agulhas (Live Session), Xuntas, As Voces da Pedra - A Split Lp w/Monarch, "Anacos da Miña Ialma" - A Dark and Instrumental "Alalá" (Single), Noite, Vagalumes - 10" EP, and 8 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    €51.56 EUR or more (35% OFF)

   

 • Limited Cassette Edition "O Camiño das Mans Valeiras"
  Cassette + Digital Album

  Limited to 60 hand-made copies.
  Cassettes come in a cloth bag printed with lavender oil.

  Includes unlimited streaming of O Camiño das Mans Valeiras via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • CD Digipack
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  High quality digipack with 8 panels, extra lyrics sheet, full color.

  Includes unlimited streaming of O Camiño das Mans Valeiras via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Limited Marbled Vinyl
  Record/Vinyl + Digital Album

  Marbled vinyl edition of "O Camiño das Mans Valeiras".
  -Extra thick gatefold
  -Extra thick Innersleeve
  -Poster/lyrics 84x30cms, printed in ecofriendly paper.
  -180gr vinyl
  -download code

  Includes unlimited streaming of O Camiño das Mans Valeiras via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Black Vinyl
  Record/Vinyl + Digital Album

  Black vinyl edition of "O Camiño das Mans Valeiras".
  -Extra thick gatefold
  -Extra thick Innersleeve
  -Poster/lyrics 84x30cms, printed in ecofriendly paper.
  -180gr vinyls
  -download code

  Includes unlimited streaming of O Camiño das Mans Valeiras via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
2.
02-Xordas 06:43
*Xordas Xordas fican as miñas orellas, cegos fican os meus ollos, eu que baixei, eu que baixei, coas meigas os bosques e alí escoitei. Xordas fican as miñas orellas, cegos fican os meus ollos, eu que subin o alto dos cumios, e alí observei, ali observei. Óso e madeira, pedra e trisquel, coñecín os que moran no alto das árbores, os que corren espidos na neve do inverno, os que vagan nas sombras cantando unha canción. Óso e madeira, pedra e trisquel, coñecin os que rin en fronte o perigo, aqueles que poden agocharse baixo as pedras, tamén os que teñen lume nos ollos. Mais nada que facer, non comprenderei, e aqui xacerei, durmirei. *Deaf Deaf remain my ears, blind remain my eyes, I, who went down with the witches into the depths of the woods and there i listened. Deaf remain my ears, blind remain my eyes, I, who climbed up to the top of the mountains and there i looked. Bone and wood, stone and trisquel, i've met those ones that live up in the trees, those ones that run naked on the snow of winter, those ones who roam in the shadows singing a song. Bone and wood, stone and trisquel, i've met those ones who laugh when facing danger, those ones that know how to hide under the stones, and also those ones who have fire in the eyes. But there's nothing left to do, i won't understand, and here i'll lay, here i'll sleep.
3.
*O Camiño das Mans Valeiras Espertar o son da choiva, ó silencio dos que falan na noite, e brincar ó pé dos montes, disposto a camiñar de fronte, abrindo as ás e recollendo as historias destes meus sendeiros, coas miñas botas ben molladas, encamiñome o seguinte solpor. E camiñar co sol no peito, por sendas de terra e follas de faia, os fios do tempo, as vaias da mente, arden e voan coma fumes na noite, campos de cores, follaxes douradas, inspiran os pasos que quedan por diante, as aguias e as merlas, as rolas e os corvos, cantan comigo alén do camiño. E asi a fin, a fin deste dia, quenta o lume corpo e alma. *The Path of Empty Hands Waking up to the sound of the rain, and to the silence of those who talk in the night, and jump at the feet of the hills, ready to keep walking forward, opening my wings, and gathering the stories of my path, with my rainsoaked boots, i walk and walk towards the next sunset. Another step with the sun on my chest, through paths of dirt and beech leaves, the threads of time, the fences of the mind, burn and fly like smoke in the night, colored fields and golden leaves, inspire the steps i have in front of me, eagles and blackbirds, doves and ravens, sing with me along the way. And like this, at the end of the day, the fire warms body and soul.
4.
*Mensaxeiros do Pasado Hai unha luz na escuridade que resplandece o noso redor, son vellos amigos que veñen a nos lembrar os nosos segredos dos dias antigos, cantan pra espertar as nosas lembranzas dos dias da maxia e a irmandade, os misterios das herbas, das pedras e das árbores, pra nos xuntar e bailar ó son das nosas cancións. E asi camiñar xunto os vellos espiritos, con coroas de follas de carballo, e brebaxes de auga e mel fermentados, agardan o noso reencontro coas fadas de antigos nomes. E asi durmirei baixo as estrelas. *Messengers of the Past There's a light in the darkness shining around us, it is old friends that come to remind us of our own secrets from ancient days, they sing to awaken our memories of the days of magic and sisterhood, the mysteries of herbs, stones and trees, to get together and dance to the sound of our songs. And like this we'll walk with the old spirits, with crowns of oak leaves, and fermented drinks of water and honey, they await our gathering with the fairies of old names. And like this, i'll sleep under the stars.
5.
6.
06-O Conxuro 06:27
*O Conxuro O lume quentarà o meu lar, o fume limparà o noso ar, o vento soprarà, e ven do mar, a maxia ficarà nas miñas mans. As àrbores do val cantaràn, as frautas e o tambor soaràn, as meigas no solpor voaràn, a lua brillara ainda mais. *The Conjuration The fire will warm up my home, the smoke will cleanse our air, the wind will blow, coming from the sea, the magic will remain in my hands. The trees of the valley will sing, flutes and drums will sound, the withes will fly at dusk, the moon will glow even more.
7.
8.
*Voar Mais Aló das Montañas Déixame prender o candil, déixame contarche o que vin, o teixo e o ciprés, os beizos da liberdade, que cantaban ó mencer. Déixame mostrarche o solpor, déixame ficar canda ti, e voar máis aló do horizonte, onde as aves voan co vento do mar, e os meus soños voan tamén. Déixame bicar a túa man, deixame andar cos teus pés, percorrer os sendeiros do Eume, e as praias da Costa da Morte, onde a terra bica o mar. Déixame bailar e sorrir, déixame berrar e chorar, e durmir á sombra dos teixos, e mirar atrás pra ver de onde ves, e asi adiante seguir. *To Fly beyond the Mountains Let me light the candle, let me tell you what i've seen, the yew and the cypress, the lips of freedom, that were singing at dawn. Let me show you the sunset, let me stay at your side, and fly beyond the horizon, where the birds fly with the wind of the sea, and my dreams are flying with them. Let me kiss your hand, let me walk with your feet, and walk the paths of the Eume, the beaches of the Coast of Death, where the land kisses the ocean. Let me dance and smile, let me scream and cry, and sleep at the shadow of the yew trees, and look back to see where you come from, so like this we can walk forward.

about

"O Camiño das Mans Valeiras" is a calming and very touching Acoustic folk album. Perfect for evenings with candles and red wine. Galician folk inspired by the otherworld. Truly magical.
-Oliver s.Tyr / FAUN

Sangre de Muerdago has soul. The music, performance, and lyrics so clearly emerge from the collective heart of the band that the listener cannot help but be genuinely moved by their songs. Few bands in the neofolk scene unabashedly expose their soul, but Sangre de Muerdago does so with honesty and sincerity.
-Don Anderson / AGALLOCH

"A glorious piece of witchcraft-tinged neofolk in all its immensity and beauty"
- CVLT NATION

credits

released July 21, 2015

Recorded during a cold weekend of February 2015, north of Thüringer Wald. Recorded, mixed and mastered by Tobias Häussler. Art by Marina Girardi. Album concept by Pablo C. Ursusson.
“Mensaxeiros do Pasado” is based on a real story, based on events we experienced strongly in 2012 in WA, and we gratefully thank the old spirits for joining our singing and melodies that evening and many others, the honor is ours.

-Pablo C. Ursusson: Composition, classical guitars, hurdy-gurdy, drums, shakers, voices, texts.
-Emma Skemp: Baroque flute, drums, voices.
-Georg Börner: Nyckelharpa, viola, hammered dulcimer, backing vocals.
-Bubu: 2nd classical guitar on 2, 3, 4 and 6.
-Jorge Olson de Abreu: Always inspiration from the Otherworld.

This album is dedicated to the loving memory of my grandma Lola. I wish it fulfills your heart wherever you may roam. Thank you. -Pablo C. Ursusson.


Released by Música Máxica, Sick Man Getting Sick Records, Neuropa Records and Into Endless Chaos.

license

tags

about

SANGRE DE MUERDAGO Galicia, Spain

Sangre de Muerdago stands on the wild side, on top of the cliffs, at the depths of the woods.... Galician Folk songs to heal and roam, to dance and love.

shows

contact / help

Contact SANGRE DE MUERDAGO

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

SANGRE DE MUERDAGO recommends:

If you like SANGRE DE MUERDAGO, you may also like: